hledej ruletu

O turnajích

PokerStars je největší online pokerová herna světa s nabídkou těch největších turnajů, s nejvyšším počtem hráčů a pochopitelně největšími částkami na výhry. Pořádáme většinu turnajů, v různých pokerových variantách a typech turnajů. Podívejte se na níže uvedené odkazy, které vás provedou všemi druhy našich turnajů, od Sit & Go, přes turnaje na více stolech, až po kvalifikace.

SIT & GO

Sit & Go (S&G; nebo SNG) je turnaj, který nemá předem stanoven čas zahájení; jednoduše začne, jakmile jsou všechna místa u stolu zaplněna. Existuje mnoho druhů Sit & Go v rozmezí od heads-up až po 360 hráčů, v obou formách - jak kvalifikační, tak za peníze. Tyto turnaje naleznete kliknutím na záložku ‘Sit & Go\' v hlavním okně lobby klienta.

FIFTY50

Fifty50 je typ Sit & Go turnaje u jednoho stolu. V turnaji Fifty50 Sit & Go hra končí v okamžiku, kdy je vyřazena polovina hráčů, například v turnaji Fifty50 pro 10 hráčů obdrží odměnu 5 hráčů. Polovina prize poolu bude rozdělena mezi těchto pět hráčů rovným dílem, o druhou polovinu se stejná pětice podělí v poměru odpovídajícím jejich procentnímu podílu na celkovém počtu žetonů ke konci turnaje. Hráči na 6. až 10. místě nevyhrávají nic. V turnaji o 10 hráčích $10+$1 Fifty50 je tedy celkový prize pool 100$. Každý z finálové pětice obdrží po 10$ a procentuální podíl ze zbývajících 50$. Turnaje Fifty50 najdete pod ‘Sit & Go\' > ‘1-stůl\' v lobby programu PokerStars.

Zde je podrobnější příklad turnaje $300+$17 s desíti hráči. Celkový prize pool je 3.000$. Každý hráč začíná s 1.500 žetony.


Příklad Žetony Žetony % Odměna za žetony +Buy-in     Celková odměna


Hráč 1 4.300    28,67%     $430                   +$300      $730
Hráč 2 3.600    24,00%     $360                   +$300      $660
Hráč 3 3.100    20,67%      $310                   +$300     $610
Hráč 4 2.300    15,33%      $230                   +$300     $530
Hráč 5 1.700     11,33%      $170                +$300        $470


Celkem 15.000 100.00%   $1.500                 +$1.500   $3.000

Pro výpočet hodnoty žetonů hráče č.1 je nutné vynásobit polovinu prize poolu (1.500$) jeho podílem na počtu všech žetonů (4300/15000). Celkem mu patří 430$. S připočtením vráceného buy-inu pro každého hráče na placené pozici si tedy hráč č.1 připíše 730$ (430$+300$).

V lobby turnajů Fifty50 se zobrazí přibližná částka výhry na 100 žetonů po skončení turnaje. Hodnota zobrazená v lobby turnajů Fifty50 je zaokrouhlovaná na centy dolů, ale odměny jsou počítány tak, aby byl vyplacen celý prize pool. Upozorňujeme, že konečné částky mohou být v důsledku zaokrouhlování mírně odlišné, tak abychom zajistili celkovou výplatu ve výši prize poolu.

Z důvodu jejich unikátního systému výplaty odměn nejsou turnaje Fifty50 odměňovány body do Turnajového leader boardu. Turnaje Fifty50 najdete pod ‘Sit & Go\' > ‘1-stůl\' v lobby programu PokerStars.

Upozorňujeme: Body za turnaje Fifty50 se nezapočítávají do Turnajového leader boardu, ani do akce Battle of Planets.

KROKY

Kroky jsou zvláštním, ‘stupňovaným\' typem Sit & Go. Hrou v Krocích můžete zhodnotit malou počáteční investici ve velkou odměnu, pokud se probojujete z prvního až do posledního kroku. Vstupné do systému Kroků začíná již od $7,50, €2,20 nebo 500 FPP a můžete si probojovat cestu až k tisícům!

Dokonce, i když se vám nepodaří postoupit v daném Kroku na vyšší úroveň, získáte šanci hrát na stejné úrovni znovu nebo hrát o jednu úroveň níže. Do všech úrovní Kroků si můžete zakoupit vstupné přímo nebo se pomocí vstupenky do Kroku 4 zúčastnit určitých pravidelných turnajů.

Pro registraci do turnajových Kroků zvolte ‘Sit & Go\', ‘Kvalifikační\' a potom ‘Kroky\' v lobby PokerStars. Zde se dozvíte více o systému Kroků.


TURNAJE NA VÍCE STOLECH

Turnaje na více stolech (MTT) - hráči začínají se stejným, pevně stanoveným počtem žetonů. Vzájemně soupeří o své žetony, zatímco blindy a/nebo ante postupně stoupají. Když přijdete o své žetony, jste z turnaje vyřazeni. Jak hráči postupně vypadávají, stoly jsou rušeny a hráči jsou přesazováni k jiným stolům tak, aby byl zachován plný počet hráčů u všech stolů a hra byla ´vyrovnaná´. Nakonec se poslední přeživší hráči sejdou u finálového stolu, kde se konečným vítězem stane ten hráč, kterému se podaří shromáždit žetony všech svých soupeřů. Finanční ceny náleží nejvýše umístěným hráčům, v závislosti na tom kolik hráčů se turnaje účastní.


SHOOTOUT

Shootout je speciálním typem turnaje na více stolech. Normálně, pokud hrajete v turnaji na více stolech, jsou hráči přesunováni od stolu ke stolu, aby se počet hráčů u stolů vyrovnal. Nakonec všichni fináloví hráči skončí na ´finálovém stole´. V shootout se žádné vyrovnávání nekoná. Zůstáváte u finálového stolu, dokud nebude ve hře pouze poslední hráč. Pokud tento stůl vyhrajete, postupujete k dalšímu stolu a celý proces se opakuje proti hráčům, kteří před tím vyhráli u svých stolů.

Ve DVOJITÉM SHOOTOUT musíte vyhrát u dvou stolů, abyste se stali celkovými vítězi (ačkoliv většinou nějaké peníze berou i hráči, kteří se dostanou k finálovému stolu). Každý zahajující stůl se hraje až do svého uzavření; finálový stůl je utvořen z vítězů prvních kol zápasů. Například Stud Double Shootout může začít s osmi plnými stoly, dohromady tedy s 64 hráči v prvním kole. Každý z těchto stolů by se hrál až do určení jednoho vítěze a 8 vítězů by pak bylo přesunuto k finálovému stolu, kde by se hrálo až do určení jednoho konečného vítěze.

Ve TROJITÉM SHOOTOUT musíte zvítězit u třech stolů, abyste vyhráli celou událost (opět zde mohou být nějaké peníze rozdané ostatním hráčům během cesty). Například, předpokládejme standardní (9 hráčů u stolu) trojitý shootout. V prvním kole bude usazeno 729 hráčů, 9 u každého stolu, to znamená celkově 81 stolů. U stolů se bude hrát do té doby, než u každého z nich zbude jeden hráč se všemi žetony. 81 zbývajících hráčů bude přesunuto k devíti stolům druhého kola. Stejně jako v prvním kole se u stolů bude hrát, dokud u každého z nich nezůstane jeden hráč se všemi žetony ze svého stolu. Nakonec 9 zbývajících hráčů postoupí k finálovému stolu, kde bude určen konečný vítěz.

Vezměte na vědomí, že celý proces by mohl být rozšířen na čtyřnásobný shootout i více. Také není nezbytné, aby se začalo v devíti u každého stolu. Například v minulosti jsme nabízeli trojitý shootout se čtyřmi hráči u každého stolu (celkem tedy 64 hráčů). Dále chceme upozornit, že pokud nebude shootout plně obsazen, některé stoly v prvním kole mohou mít více hráčů než jiné. Pozdní registrace na turnaje typu shootout nejsou možné.


HEADS-UP TURNAJE

Další formou shootout turnajů jsou heads-up turnaje, též nazývané turnaje 1 na 1. V tomto turnaji jsou hráči rozlosování do párů a hraje se vyřazovacím systémem, tzv.„pavoukem", dokud nezůstane jen jediný hráč. Jako u jiných turnajů typu shootout, není v heads-up turnajích povolena pozdní registrace.

V některých případech nebude počet zaregistrovaných hráčů mocninou čísla dvě (2, 4, 8, 16, 32, 64), což je potřebné k zaplnění všech pozic na začátku turnaje, který se hraje „pavoukem". Pokud nastane tato situace, nebudou mít všichni hráči možnost hrát v prvním kole a postupují rovnou do dalšího kola (tzv. „bye").

Například v turnaji s 10 hráči je více než 8 a méně než 16 hráčů. Aby mohl turnaj proběhnout správně, musí být počet hráčů nejprve snížen na 8. Ke snížení počtu hráčů v turnaji z 10 na 8 se budou muset střetnout čtyři hráči (dva tedy vypadnou). 6 hráčů dostane volný postup (tzv. „bye") a automaticky postupuje do čtvrtfinále.

Heads-up turnaje nabízíme s možností volného postupu i bez této možnosti. Tyto turnaje jsou zřetelně označeny pod tlačítkem Informace o turnaji v turnajové lobby. Pokud turnaj neumožňuje volný postup, může být naposledy přihlášeným hráčům v turnaji vrácen buy-in s cílem upravit počet hráčů na „vyrovnané" startovní pole. V příkladu uvedeném výše (10 startujících) by byli poslední zaregistrovaní hráči vyřazeni ze hry, protože nejmenší možný počet pro vyrovnaný start turnaje je 8 hráčů.

Mnoho heads-up turnajů má v lobby tlačítko ‘Zobrazit pavouka\', které umožňuje zobrazit schéma průběhu turnaje.


KVALIFIKACE

Kvalifikace je typ turnaje, ve kterém výhru představuje vstupenka do většího turnaje. Hrát v kvalifikaci může vyjít laciněji, než vstupovat do turnaje přímo zakoupením startovného. PokerStars pořádá Sit & Go kvalifikace na jednom i více stolech, které naleznete pod záložkami ‘Sit & Go\' a ‘Kvalifikační\' v lobby PokerStars. Kvalifikace na více stolech jsou plánovány jako pravidelné turnaje a zápis do nich, i jejich průběh, jsou identické s ostatními turnaji na více stolech. Mají pouze jedinou důležitou odlišnost - hraje se do té doby, než u stolu zůstane tolik hráčů, kolik je určených vstupenek do většího turnaje a všichni tito hráči obdrží danou vstupenku. Tyto MTT naleznete pod záložkami ‘Turnaje\' a ‘Kvalifikační\' v hlavním lobby PokerStars.

Příklad, jak kvalifikace funguje:

Startovné na hlavní turnaj je $200. Startovné do kvalifikace je $20. Pokud je 10 účastníků (v kvalifikaci), vyhrává první místo vstup do hlavního turnaje. Pokud se sejde 20 účastníků, pak vstup do turnaje získávají hráči na 1. a 2. místě. Každý vyhraje vstupenku v hodnotě $200 do většího turnaje. Pokud zbudou nějaké peníze navíc, rozdělí se mezi vyřazené hráče na základě turnajové struktury zobrazené v lobby turnaje.

Pokud existuje poplatek za účast v turnaji, bude zobrazen společně s částkou vstupného. Cena ‘$30+$3\' tedy znamená, že vstupné je $30 a vstupní poplatek je $3. $30 jde do částky na odměny, zatímco $3 slouží k uhrazení nákladů na pořádání turnaje. Ve většině zmiňovaných turnajů je vstupné a poplatek zkombinován v zájmu zjednodušení názvu. Například, výše uvedený turnaj, pokud by byl kvalifikací na Sunday Million, jmenoval by se pravděpodobně ‘Sunday Million: $33 kvalifikace\'. Podrobné informace o rozložení vstupného a poplatků jsou zobrazeny v turnajové lobby.


REBUY TURNAJE

Turnaje, kde si v jejich průběhu můžete dokupovat žetony, se nazývají rebuy turnaje. Ve standardních „freezeout" turnajích vypadáváte ze hry, jakmile vám dojdou žetony. V případě rebuy turnajů si však žetony můžete (za určitých podmínek) dokoupit.

Informace o rebuy turnajích:

Na začátku turnaje je tzv. „rebuy období". Typickým rebuy obdobím je první hodina turnaje (do začátku první přestávky). Jakmile toto období vyprší, není již možné žetony dokupovat.
Během rebuy období může být k dispozici pevný nebo neomezený počet dokupů žetonů.
Pokud Vám žetony dojdou úplně, bude Vám rebuy nabídnut automaticky (pokud je k dispozici). Kdykoliv můžete kliknout na tácek dealera a vybrat si „Přidat další žetony". Pokud již dokupovat nemůžete (protože jste vyčerpali možný počet dokupů nebo proto, že existuje maximální počet žetonů, při kterých je rebuy dovolen), zobrazí se Vám adekvátní zpráva.

Obecně můžete použít tlačítko ‘Přidat další žetony\' na tácku dealera, kdykoliv je stav vašich žetonů menší nebo roven počátečnímu stavu žetonů. To znamená, že můžete dokoupit žetony před tím, než turnaj vůbec začne!

Dokoupit můžete jakoukoliv částku, ale obvykle je k dispozici částka odpovídající startovnému.
Před koncem rebuy období může být také k dispozici „add-on" („přidání"). To se obvykle stává před koncem první přestávky. „Add-on" je 1 dodatečný rebuy a není nabízen automaticky. Abyste jej mohli využít, musíte vyčkat na sdělení „Hráči mají nyní přestávku", poté kliknout na tácek dealera a zvolit tlačítko „Přidat více žetonů". Add-on je obecně nabízen bez ohledu na to, kolik máte žetonů.

Add-on může představovat jakoukoliv částku, ale obvykle stojí stejně jako původní startovné, přičemž obdržíte stejný nebo vyšší počet žetonů jako na začátku. Na rebuy se nevztahuje rake. Takže pokud je vstupné do turnaje $10+$1, potom rebuy stojí obvykle $10 a celých $10 bude připsáno k částce na odměny. Celková částka na odměny a výplatní struktura budou oznámeny až po ukončení rebuy období, protože s každým rebuy se celková částka navyšuje.

Upozorňujeme, že mnohá z těchto pravidel jsou popisována jako „běžná" či „normální". PokerStars vynaloží veškeré úsilí na vyjasnění případných odchylek od typických pravidel, ale přesné detaily pro každý turnaj jsou vždy k dispozici v lobby turnaje nebo pod záložkou ‘Informace o turnaji\' v lobby PokerStars.


BOUNTY TURNAJE

V bounty turnajích získává osoba, která vyřadí konkrétního hráče speciální finanční odměnu (tzv. bounty). Pokud je například bounty vypsaná na hráče ‘KidPoker\', kdokoliv ho vyřadí, získá tuto odměnu. Podoba odměny závisí na typu turnaje, může jít o pár nebo i stovky dolarů!

PokerStars nabízí tři typy bounty turnajů:

Fixed: Bounty je vypsána na hlavu jednoho nebo více ‘označených\' hráčů. Tito hráči jsou v turnajové lobby zřetelně označeni symbolem ‘cíle\'. Přejeďte přes tento symbol myší a uvidíte, jaká je výše nabízené bounty. Vyřaďte označeného hráče a odměna vás nemine!
Team Pro: V tomto typu turnaje získáte bounty za vyřazení člena Teamu Pro, který se účastní turnaje. Vyřaďte kteréhokoliv profesionála (označen červeným symbolem pikového listu u stolu a v turnajové lobby) a máte bounty v kapse!
Knockout: Každý hráč, který vstoupí do turnaje, nese svoji bounty. Podrobnosti o knockout turnajích se dočtete níže.

Bounty turnaje naleznete v PokerStars lobby velmi snadno, pokud budete hledat příslušný symbol. Černým symbolem ‘terče\' se označují knockout turnaje, černý ‘cíl\' značí fixed bounty turnaje a červený ‘pikový list\' je znamením pro Team Pro bounty turnaje.

 
KNOCKOUT TURNAJE

V knockout turnajích je finanční ‘bounty\' vypsána na každého účastníka turnaje. Pokaždé, když někoho vyřadíte, získáte tuto finanční odměnu!

Každý hráč platí v tomto typu turnajů extra buy-in, který slouží jako hráčova bounty. Příklad - knockout turnaj bude mít celkový buy-in $20+$5+$2, z čehož přijde $20 do běžného prize poolu, $5 je bounty každého hráče a $2 tvoří turnajový poplatek.

Knockout turnaje naleznete v lobby označené černým symbolem ‘terče\'. K hledání můžete použít i turnajový filtr, do jehož textového pole napíšete ‘knockout\' a rychle tak naleznete hledané turnaje!


DEEP STACKS

V lobby turnaje můžete často vidět turnaj s názvem "Deep Stacks". To znamená, že každý hráč začíná s více žetony než obvykle.

Startovní počet žetonů (stack) ve většině Deep Stack turnajů činí 5.000 žetonů. Blindy jsou běžné jako v jiných turnajích na PokerStars, což umožňuje hráčům si během turnaje více zahrát.

Kromě většího objemu startovních žetonů mají Deep Stack turnaje 30 minutové intervaly mezi jednotlivými úrovněmi, zatímco u běžných turnajů se jedná jen o 15 minut. Nastavování úrovní v Deep Stack turnajích je další způsob, jež zaručuje více akce během hry, obzvlášť na počátku turnaje.

Turnaje Deep Stack naleznete v lobby označené růžovou barvou a poznámkou „Deep Stack".


6-MAX a 4-MAX

Označení 6-max v názvu turnaje znamená, že u každého stolu je k dispozici 6 míst, namísto obvyklých 7-10 (záleží na typu hry). PokerStars také nabízí události 4-max, kde jsou u každého stolu pouhá 4 místa.

Některé herní varianty se vždy hrají v 6 nebo méně hráčích u stolu. Například 8-Game Mix a Deuce to Seven (2-7) Triple Draw.

 
TURBO

Turbo je událost, ve které úrovně blindů stoupají mnohem rychleji než ve standardní hře. Doba trvání každého kola (než dojde k navýšení blindů/ante) v turbo turnajích je obvykle 5 minut (oproti standardním 10 nebo 15 minutám), i když existují i turbo události se 6 minutovými koly.

Události typu turbo rebuy mají obvykle přestávku po 30 minutách, oproti standardním 60 minutám.


HYPER-TURBO

V tzv. hyper-turbo turnajích rostou úrovně blindů extrémně rychle, dokonce rychleji než v turnaji turbo. Délka každého kola v hyper-turbo turnaji je před zvýšením blindů/ante obvykle 3 minuty a počet startovních žetonů většinou 300 nebo méně. To je podstatně méně než ve všech ostatních typech turnajů.

Satelity ve formátu hyper-turbo představují skvělý způsob, jak si rychle zajistit místo v události pouze pár minut před jejím startem!

 
2X-TURBO (& 3X-TURBO)

Turnaj 2x-turbo je speciální druh rebuy turnaje (obvykle kvalifikačního), ve kterém dochází k navyšování úrovní turbo rychlostí, ale období pro rebuy je dvakrát delší než v normálním turbo rebuy turnaji. Stejně tak 3x-turbo má období pro rebuy třikrát delší. Množství žetonů - včetně startovního počtu, rebuy a add-on - je šité na míru každé události. Podrobnosti a detailní informace o struktuře turnaje naleznete pod záložkou ‘Informace o turnaji\'.


GARANTOVANÉ TURNAJE

V mnoha našich turnajích za peníze je částka určená na výhry garantována určitou pevnou minimální částkou. Garantované částky se pohybují v rozmezí od $1.000 do $1.500.000 nebo více! Pro přehled o celém spektru těchto turnajů klikněte na ‘Turnaje\' a ‘Vše\' v lobby PokerStars a napište slovo ‘guarantee\' do turnajového filtru.